You are here

Het Grote Downloaddebat - Terugkijken

Het Grote Downloaddebat wordt uitgezonden op http://www.engagetv.com/webcast_het_grote_downloaddebat
Nu al is het hier terug te zien vanaf het begin.

Datum: 
Thursday, 27 May, 2010 -
15:00 to 17:00
opdrachtgever: 
Share/Save

Comments

De presentatie die ik tijdens het debat laat zien vind je hier.

Het Grote Download-debat en de opmerking van Tim Kuik dat er geen download verbod is, heeft aanleiding gegeven tot diepgaander onderzoek naar de claims van BREIN. Die zijn ongegrond. Die vinden geen basis in het Nederlands of Europees Recht. De basis voor het auteursrecht kan gevonden worden in de Europese auteursrechtenrichtlijn en de Nederlandse auteurswet. De richtlijn maakt daarbij onderscheid tussen het reproductierecht (artikel 2), het recht van mededeling aan het publiek (artikel 3) en het distributierecht (artikel 4). Het distributierecht omvat tevens het recht op aanbieden en verspreiden. De Nederlandse auteurswet kent geen apart distributierecht. Naar Nederlands Recht valt distributie onder openbaar maken (art 12 Aw), wat conform het arrest Wasserij de Zon toegestaan is mits in huiselijke sfeer. Voorts geldt op basis van Europese jurisprudentie (HvJEG 17-4-2008, zaak nr. C-456/06, www.curia.europa.eu) dat dit distributierecht beperkt is tot de gevallen waarin sprake is van een eigendomsoverdracht van fysieke exemplaren van het beschermde werk. Iedereen kan zien dat bij uploaden en/of downloaden van entertainment bestanden via internet geen fysieke exemplaren van beschermde werken in eigendom over gaan. Voorts wordt het majeure deel van de distributie verzorgd door downloaden, en daarvan heeft Tim Kuik tijdens het grote-Downloaddebat erkend dat daar geen verbod op is. Het Hof van Justitie geeft een beperkter invulling aan het distributierecht dan BREIN en professor mr Dirk Visser, die toch de jurisprudentie van het Hof van justitie zou moeten kennen. Conclusie hoort te zijn dat via UseNet, FTD, PirateBay etc legaal verveelvoudigd wordt via een distributiekanaal wat op grond van de auteursrechtenrichtlijn niet aan voorafgaande toestemming van de makers onderhevig is.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer