You are here

Limboland TV

Waar talent zich kan uitleven en kijkers nieuwe dingen ontdekken.

Limboland.tv is het eerste interactieve platform in Nederland dat nieuwe en ervaren filmmakers, kunstenaars, journalisten, tv makers en iedereen die zich daar tussen door beweegt de ruimte geeft om te experimenteren. Niet tegen-gehouden door kijkcijfers of de doctrine van de middelmaat. De onafhankelijke redactie heeft maar één regel; hebben we het nog niet gezien? Dan doen we het!